Programa

5 de setembro de 2019 – CITIC

09:00 h – 09:30 h.- Recepción de asistentes (Planta 1 do CITIC. Sala Cloud)
09:30 h – 10:00 h.- Sesión de apertura (Planta 1 do CITIC. Sala Cloud)
10:00 h – 11:00 h.- Conferencia plenaria: (Planta 1 do CITIC. Sala Cloud)

“Innovación na era dixital”

Francisco Servia Fiuza, Senior Product Manager, Amazon

Nesta conferencia abordarase o concepto da innovación na era dixital, revisando os principais cambios que a motivan e os procesos e mecanismos que permiten ás empresas innovar cada vez máis rápido nun mundo interconectado e global. Todo iso, cun claro foco no cliente e na súa experiencia como principais catalizadores para o éxito ou o fracaso dun produto ou servizo, así como das organizacións na súa totalidade.

11:00 h – 12:10 h.- Comunicacións orais(Planta 1 do CITIC. Sala Cloud)

Moderador: Javier Pereira Loureiro, subdirector do CITIC

 • 11:00 h – 11:10 h.-  Liñares‐Blanco, J.; Fernandez‐Lozano, C.; “Prediction of Peptide Vascularization Inhibitory Activity in Tumor Tissue as a Possible Target for Cancer Treatment”. Proceedings 2019, 21(1), 15; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021015.
 • 11:10 h – 11:20 h.- Puente‐Castro, A.; Munteanu, C.; Fernandez‐Blanco, E.; “System for Automatic Assessment of Alzheimer’s Disease Diagnosis Based on Deep Learning Techniques”. Proceedings 2019, 21(1), 28; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021028.
 • 11:20 h – 11:30 h.- Fraga, I.; Alvarellos, A.; González‐Coma, J.; “Exploring the Feasibility of Low Cost Technology in Rainfall Monitoring: The TREBOADA Observing System”. Proceedings 2019, 21(1), 5; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021005.
 • 11:30 – 11:40.- Landin, A.; Valcarce, D.; Parapar, J.; Barreiro, Á.;P”riors for Diversity and Novelty on Neural Recommender Systems”. Proceedings 2019, 21(1), 20; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021020.
 • 11:40 – 11:50.- Vidal, P.; Moura, J.; Novo, J.; Ortega, M.; “Intraretinal Fluid Detection by Means of a Densely Connected Convolutional Neural Network Using Optical Coherence Tomography Images”. Proceedings 2019, 21(1), 34; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021034.
 • 11:50 – 12:00.- Cedron, F.; Alvarez‐Gonzalez, S.; Pazos, A.; Porto‐Pazos, A.; “Use of Multiple Astrocytic Configurations within an Artificial Neuro‐Astrocytic Network”. Proceedings 2019, 21(1), 46; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021046.
 • 12:00 – 12:10.- Pérez, M.; Dafonte, C.; Gómez, Á.; “The Integration of RFID Technology into Business Settings”. Proceedings 2019, 21(1), 6; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021006.

12:10 h – 12:30 h.- Pausa café (Planta 0 do CITIC. Hall de entrada)
12:30 h – 14:30 h.- Comunicacións orais: (Planta 1 do CITIC. Sala Cloud)

Moderador: Alberto Alvarellos, investigador do CITIC

 • 12:30 h – 12:40 h.- Otero, I.; Vidal, P.; Moura, J.; Novo, J.; Ortega, M.; “Automatic Tool for the Detection, Characterization and Intuitive Visualization of Macular Edema Regions in OCT Images”. Proceedings 2019, 21(1), 36; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021036.
 • 12:40 h – 12:50 h.- Segade, E.; Balsa, J.; Balsa, C.; “Educational STEM Project Based on Programming”. Proceedings 2019, 21(1), 41; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021041.
 • 12:50 h – 13:00 h.- Fondo‐Ferreiro, P.; Gil‐Castiñeira, F.; “The Role of Software‐Defined Networking in Cellular Networks”. Proceedings 2019, 21(1), 23; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021023.
 • 13:00 h – 13:10 h.- Novo, S.; Aneiros, G.; Vieu, P., “Fast Algorithm for Impact Point Selection in Semiparametric Functional Models”. Proceedings 2019, 21(1), 14; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021014.
 • 13:10 h – 13:20 h.- López‐Vizcaíno, M.; Vigoya, L.; Cacheda, F.; Novoa, F.; ” Time‐Aware Detection Systems”. Proceedings 2019, 21(1), 39; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021039.
 • 13:20 h- 13:30 h.- Meilán‐Vila, A.; Francisco‐Fernández, M.; Crujeiras, R.; Panzera, A.; “Nonparametric Regression Estimation for Circular Data”. Proceedings 2019, 21(1), 27; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021027.
 • 13:30 h – 13:40 h.- Gomes, P.; Marques, A.; Pereira, J.; Donga, J.; “The Influence of Immersive Environments on the Empathy Construct about Schizophrenia”. Proceedings 2019, 21(1), 3; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021003.
 • 13:40 h – 13:50 h.- Franco‐Martínez, M.; Martínez‐Alonso, F.; López‐Valcarce, R.; “Solving Self‐Interference Issues in a Full‐Duplex Radio Transceiver”. Proceedings 2019, 21(1), 35; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021035.
 • 13:50 h – 14:00 h.- Romero, A.; Bellas, F.; Becerra, J.; Duro, R.; “Studying How Innate Motivations Can Drive Skill Acquisition in Cognitive Robots”. Proceedings 2019, 21(1), 2; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021002.
 • 14:00 h – 14:10 h.- Rosse, H.; Coelho, J.; “Cyberphysical Network Applied to Fertigation Agricultural Processes”. Proceedings 2019, 21(1), 18; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021018.
 • 14:10 h – 14:20 h.- Garabato, D.; García, J.; Novoa, F.; Dafonte, C.; “Mouse Behavior Analysis Based on Artificial Intelligence as a Second‐Phase Authentication System”. Proceedings 2019, 21(1), 29; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021029.
 • 14:20 h – 14:30 h.- Penas‐Noce, J.; Fontenla‐Romero, Ó.; Guijarro‐Berdiñas, B.; “A Machine Learning Solution for Distributed Environments and Edge Computing”. Proceedings 2019, 21(1), 47; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021047.

14:30 h – 16:00 h.- Xantar de networking (Facultade de Económicas. Campus de Elviña)
16:00 h – 18:00 h.- Talleres:

A detección de obxectos (dentro do eido da visión por computador) permite a localización de obxectos en imaxes ou vídeos e representa unha tecnoloxía clave no campo da intelixencia artificial, facilitando o desenvolvemento de sistemas e aplicacións innovadoras, tales como a asistencia avanzada á condución e/ou navegación, vixilancia, etc.
Aínda que hai moitas técnicas para a detección de obxectos, nos últimos anos estendeuse o uso de redes neuronais convolucionais (CNN), permitindo a aprendizaxe automática para a detección de obxectos en imaxes.
Un dos grandes problemas das CNN é a necesidade dunha gran cantidade de datos para o seu adestramento. Incluso no caso de uso de técnicas Transfer Learning son necesarias miles de imaxes etiquetadas co gran coste asociado a xeración destas.
Neste taller veremos como empregar técnicas de Object Tracking para transformar secuencias de vídeo en conxuntos de imaxes etiquetadas de forma automática, coas que poder adestrar CNN para realizar a detección de ese obxecto.
Requisitos:
• Portátil
• Recoméndase Chrome, Firefox ou Safari.

Descarga de material necesario para el curso: https://drive.google.com/drive/folders/1-yOsSmsV4qDCz0aTWENgiitfYDae—-?usp=sharing

Neste taller farase un percorrido polas técnicas de realidade aumentada e realidade virtual. Dende a empresa Xoia describiranse experiencias de éxito que están a funcionar empregando a tecnoloxía de realidade aumentada. Verase como estas novas formas de interacción entre o mundo virtual e real están a revolucionar diferentes ámbitos da vida cotiá así como empresarial.

6 de setembro de 2019 – Palexco

09:00 h – 10:00 h.- Conferencia plenaria: (PALEXCO. Planta 2. Auditorio Arao)

“Graph Neural Networks”

Alejandro Ribeiro, Departamento de Electrotecnia e Enxeñaría de Sistemas, Universidade de Pensilvania, EUA

As redes neuronais convolucionales (CNN) son arquitecturas de procesamento de información en capas nas cales cada unha das capas é en si mesma a composición dunha operación de convolución cunha non linealidad puntual. As redes neuronais gráficas (GNN) substitúen a operación de convolución regular cunha operación de convolución gráfica. Discutiremos as convoluciones, o seu uso na construción de arquitecturas GNN e exploraremos as propiedades de estabilidade dos operadores GNN. Os resultados de estabilidade establecen que unha GNN é estable para graficar deformacións que están preto de permutacións. Este resultado proporciona unha base teórica para caracterizar as clases de problemas de aprendizaxe automática nos que esperamos que as GNN funcionen ben. Discutiremos aplicacións para o control de sistemas autónomos colaborativos a gran escala e redes sen fíos.

10:00 h – 10:30 h.- Pausa café (PALEXCO. Planta baixa e Planta 2)
10:30 h – 12:30 h.- Comunicacións orais: (PALEXCO. Planta 2. Sala 4)

Moderador: José Joaquim de Moura, investigador do CITIC

12:30 h – 13:00 h.- Clausura e entrega de premios (PALEXCO. Planta 2. Sala 4)

13:00 h – 14:00 h.- Xantar de networking (PALEXCO. Planta 2. Recepción)
14:00 h – 15:30 h.- Sesión de pósteres: (PALEXCO. Planta baja. Área de pósteres)

 • Liñares‐Blanco, J.; Fernandez‐Lozano, C.; “Gene Signatures Research Involved in Cancer Using Machine Learning”. Proceedings 2019, 21(1), 19; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021019.
 • Kuriyozov, E.; Matlatipov, S.; “Building a New Sentiment Analysis Dataset for Uzbek Language and Creating Baseline Models”. Proceedings 2019, 21(1), 37; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021037.
 • Rodriguez‐Fernandez, N.; Santos, I.; Torrente, A.; “Dataset for the Aesthetic Value Automatic Prediction”. Proceedings 2019, 21(1), 31; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021031.
 • Yolanda Rodriguez‐Vaqueiro, José Vazquéz Cabo, Borja Gonzalez‐Valdes and Antonio Pino García. “Array of Antennas for GPR”.
 • Otero, D.; Valcarce, D.; Parapar, J.; Barreiro, Á.; “Building High‐Quality Datasets for Information Retrieval Evaluation at a Reduced Cost”. Proceedings 2019, 21(1), 33; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021033.
 • Pedrouzo‐Ulloa, A.; Masciopinto, M.; Troncoso‐Pastoriza, J.; Pérez‐González, F., “Efficient PRNU Matching in the Encrypted Domain”. Proceedings 2019, 21(1), 17; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021017.
 • Brais Castiñeiras Galdo, Daniel Rivero Cebrián and Enrique Fernández Blanco. “Estimation of the alcoholic degree in beers through near infrared spectrometry using machine learning”. Proceedings 2019, 21(1)
 • Hervella, Á.; Rouco, J.; Novo, J.; Ortega, M.; ” Paired and Unpaired Deep Generative Models on Multimodal Retinal Image Reconstruction”. Proceedings 2019, 21(1), 45; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021045.
 • Moura, J.; Vidal, P.; Novo, J.; Ortega, M.; “Automatic Identification of Diabetic Macular Edema Using a Transfer Learning‐Based Approach”. Proceedings 2019, 21(1), 16; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021016.
 • López, J.; Pérez, Y.; “Integration of Asterisk IP‐PBX with ESP32 Embedded System for Remote Code Execution”. Proceedings 2019, 21(1), 38; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021038.
 • Barbeito, I.; Cao, R.; Sperlich, S.; “Bandwidth Selection for Prediction in Regression”. Proceedings 2019, 21(1), 42; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021042.
 • Morales, L.; López‐Vizcaíno, M.; Iglesias, D.; Díaz, V.; “Anomaly Detection in IoT: Methods, Techniques and Tools”. Proceedings 2019, 21(1), 4; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021004.
 • Sanmartín, C.; Briceño, M.; “Development of an Artificial Vision System for Underwater Vehicles”. Proceedings 2019, 21(1), 1; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021001.
 • Castro, R.; Canosa, D.; “Using Artificial Vision Techniques for Individual Player Tracking in Sport Events”. Proceedings 2019, 21(1), 21; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021021.
 • Concheiro‐Moscoso, P.; Groba, B.; Canosa, N.; “Sleep Disturbances in Nursing Home Residents: Links to Quality of Life and Daily Functioning”. Proceedings 2019, 21(1), 12; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021012.
 • Marc Bernice Angoue Avele, Julio Claudio Brégains Rodríguez, Roberto Maneiro Catoira, José Antonio García Naya and Luís Castedo Ribas. “Numerical Simulation of a Bipolar‐Sequence TMA System”.
 • Coelho, T.; Marques, C.; Moreira, D.; Soares, M.; Portugal, P.; Marques, A.; “Promoting Reminiscences with Virtual Reality: Feasibility Study with People with Dementia”. Proceedings 2019, 21(1), 11; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021011.
 • Carro, E.; Miranda‐Duro, M.; Concheiro‐Moscoso, P.; Castro, A.; Cardoso, P.; Coelho, T.; “Internationalization of the ClepiTO Web Platform”. Proceedings 2019, 21(1), 30; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021030.
 • Santovena, R.; Manchado, A.; Dafonte, C.; “Signal Processing Techniques Intended for Peculiar Star Detection in APOGEE Survey”. Proceedings 2019, 21(1), 32; https://doi.org/10.3390/proceedings2019021032.